Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer.
Turien & Co. Assuradeuren draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Turien & Co. spant zich hierbij in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks dit kan Turien & Co. de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Turien & Co. een foutloze werking van deze website garanderen.

Turien & Co. kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

E-mails

Turien & Co. geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op door
Turien & Co. verzonden e-mails is onze e-maildisclaimer van toepassing die u hieronder vindt. Op uw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Turien & Co. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Andersom kunnen websites van derden een hyperlink naar onze website bevatten.
Turien & Co. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites van derden waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Turien & Co. wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacyaspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Apps

Op het gebruik van door Turien & Co. ontwikkelde en ter beschikking gestelde apps zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turien & Co. Uitzondering hierop vormt ter downloading beschikbaar gestelde informatie zoals brochures, en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

 

Het gebruik van onze website

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die de website naar uw computer stuurt. Cookies helpen om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord te bewaren. Andere vormen van cookies worden door ons niet gebruikt. U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te veranderen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruiksgemak van onze website en diensten beperken.

Kan ik cookies weigeren?

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics

De website van Turien & Co. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

E-maildisclaimer

De informatie in het e-mailbericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan ons en het bericht en mogelijke duplicaten te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande toestemming van Turien & Co., niet toegestaan en kan leiden tot aansprakelijkheid. Turien & Co. kan de veiligheid van elektronische communicatie niet garanderen. Daarom sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van elektronische communicatie, inclusief maar niet beperkt tot schade ten gevolge van de onvolledige overbrenging van de inhoud evenals vertraging in de verzending van de e-mail. De tekst van de verzonden e-mail is leidend.

The information contained in this message including attachment(s), is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to us and destroy all copies. Disclosure, copying, distributing this information to third parties without the prior permission of Turien & Co. is not allowed and may lead to liability. Turien & Co. cannot guarantee the security of electronic communication and we exclude liability for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail. The text of the
e-mail as sent is decisive.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. Premium werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor